Логотип - АҚ «Әскерилендірілген темір жол күзеті»
Aкционерлік ҚоғамыӘскерилендірілген темір жол күзеті
Приёмная: +7 (7172) 93-22-44
Телефон приема устных обращений: +7 (7172) 93-33-12
Электронная почта: info@vjdo.kz